การบริการ

1. นวดรักษา*550 บาท
2. นวดสร้างเสริมสุขภาพ550 บาท
3. กล่อมท้อง + เผายา550 บาท
4. อบไอน้ำสมุนไพร250 บาท
5. คอร์สอยู่ไฟหลังคลอด 3 วัน4,800 บาท
6. คอร์สอยู่ไฟหลังคลอด 5 วัน8,000 7,500 บาท
7. คอร์สอยู่ไฟหลังคลอด 7 วัน11,200 10,500 บาท
*หมายเหตุ “การนวดรักษา” แพทย์แผนไทยประยุกต์จะเป็นผู้พิจารณาประคบสมุนไพร หรือพอกยาสมุนไพร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการรักษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ช่องทางการติดต่อ คลิกที่นี่

Facebook : อุ่นเรือนคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์