การบริการ

1. นวดรักษา

450

บาท

2. นวดรักษา + ประคบสมุนไพร

450

บาท

3. นวดรักษา + พอกยาสมุนไพร

450

บาท

4. นวดสร้างเสริมสุขภาพ

450

บาท

5. กล่อมท้อง + เผายา

450

บาท

6. อบไอน้ำสมุนไพร

200

บาท

7. คอร์สอยู่ไฟหลังคลอด 3 วัน

3,900

บาท

8. คอร์สอยู่ไฟหลังคลอด 5 วัน

6,500 5,900

บาท

9. คอร์สอยู่ไฟหลังคลอด 7 วัน

9,100 7,900

บาท

ช่องทางการติดต่อ คลิกที่นี่

Facebook : อุ่นเรือนคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์