บทความ

คำแนะนำสำหรับ “มารดาหลังคลอด” ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย

คำแนะนำสำหรับ "มารดาหลังคลอด" ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย เนื่องจากการคลอดบุตรนั้น ทำให้มารดาหลังคลอดสูญเสียความสมดุลของธาตุทัั้ง 4 ภายในร่างกาย โดยเฉพาะธาตุไฟ (สันตัปปัคคี) ที่สูญเสียไปกับโลหิตและการใช้พลังงานในการคลอด ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงธาตุอื่นๆ ให้เสียสมดุลตามไปด้วย นอกจากการอยู่ไฟหลังคลอดแล้ว การดูแลตนเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายของคุณแม่ ทางคลินิกจึงอยากแนะนำการปฏิบัติตัวให้คุณแม่หลังคลอดดังนี้ การรับประทานอาหาร : -> อาหารที่แนะนำให้รับประทาน จะแนะนำเป็นอาหารที่ประ ...

การประคบสมุนไพร

การประคบสมุนไพรเป็นอีกหนึ่งวิธีในการรักษาของแพทย์แผนไทย ซึ่งโดยส่วนมากมักจะใช้ควบคู่ไปกับการนวดรักษา เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการรักษาให้ดีขึ้น และทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ในผู้ป่วยบางรายแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์อาจพิจารณารักษาด้วยการประคบสมุนไพรเป็นหลักเพียงอย่างเดียวก็ได้ ซึ่งส่วนมากจะเป็นการใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะบางอย่างที่ไม่เหมาะกับการนวดรักษา การประคบสมุนไพรจะเป็นลักษณะของการประคบร้อน ซึ่งหลักการรักษาหลักๆจะเป็นเรื่องของการใช้ความร้อนในการช่วยให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็ ...

การดูแลเต้านม สำหรับมารดาหลังคลอด

การดูแลเต้านมสำหรับมารดาหลังคลอด ในทางการแพทย์แผนไทยสามารถใช้หัตถการนวดและประคบเต้านมเพื่อช่วยกระตุ้นให้น้ำนมไหลดีขึ้นและลดการคัดตึงเต้านมได้ ดังนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งคุณแม่ที่น้ำนมน้อย และคุณแม่ที่ผลิตน้ำนมได้ดีแต่การระบายของท่อทางเดินน้ำนมมีปัญหา ซึ่งเป็นสาเหตุของการคัดตึงเต้านม คงจะดีไม่น้อยหากคุณแม่ที่พบปัญหาดังกล่าว สามารถนวดและประคบเต้านมด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตามหากคุแม่ไม่สะดวกทำเอง ทางอุ่นเรือน คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของเราก็มีบริการนวดและประคบเต้านมให้คุณแม่เช่นกัน สนใจนัดหมา ...

ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 24 ตำรับ

1. ยาประสะกระเพรา สรรพคุณ แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 2. ยาวิสัมพยาใหญ่ สรรพคุณ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ จุกเสียด 3. ยาประสะกานพลู แก้ปวดท้อง เนื่องจากธาตุไม่ปกติ 4. ยาแสงหมึก สรรพคุณ แก้ตัวร้อน ละลายน้ําดอกไม้เทศ แก้ท้องขึ้น ปวดท้อง ละลายน้ําใบกะเพราต้ม แก้ไอ ขับเสมหะ ละลายน้ําลูกมะแว้งเครือ หรือลูกมะแว้งต้นกวาดคอ แก้แผลในปาก แก้ละออง ละลายน้ําลูกเบญกานีฝนทาในปาก 5. ยามันทธาตุ สรรพคุณ แก้ธาตุไม่ปกติ แก้ท้องขึ้นท้องเฟ้อ 6. ยาประสะเจตพังคี สรรพคุณ แก้กษัยจุกเสียด 7. ยามหาจักรใหญ่ สรรพคุณ แก้ลมทราง แก้อาการท้ ...

ธาตุทั้ง 4

ตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยซึ่งมีพัฒนาการมาจากการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย ได้กล่าวไว้ว่าร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ธาตุดิน (ปถวีธาตุ) ถือเป็นที่ตั้งแห่งกองธาตุ มีคุณสมบัติแข็ง คงรูป คงตัว จับต้องได้ เป็นองค์ประกอบในส่วนที่เป็นโครงสร้าง จำแนกออกได้เป็น 20 ประการ ได้แก่ ผม (เกศา)ขน (โลมา)เล็บ (นขา)ฟัน (ทันตา)ผิวหนัง (ตะโจ)เนื้อ (มังสัง)เส้นเอ็น (นหารู) กระดูก (อัฎฐิ)เยื่อในกระดูก (อัฎฐิมิญชัง)ม้าม (วักกัง)หัวใจ (หทยัง)ตับ (ยกนัง)พังผืด (กิโล ...

มาตรการป้องกัน COVID-19

มาตรการป้องกัน COVID-19 ของอุ่นเรือนคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำหรับผู้เข้ารับบริการ สวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิร่างกายมีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ สวมหน้ากากอนามัยสวมเฟสชิวสวมถุงมือขณะทำหัตถการเปลี่นผ้าปูเตียงทุกครั้งใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณที่ทำหัตถการทุกครั้งหลังจากทำหัตถการเสร็จเว้นระยะเวลาการนัดหมายคนไข้ไม่ให้มาพร้อมกันหลายคน เวลาทำการ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 10:00-20:00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อโทร : 061-997-4162 Facebook : อุ่นเรือนคลินิกการแพ ...

Office Syndrome (ออฟฟิศซินโดรม)

Office syndrome (ออฟฟิศซินโดรม) หรือ Myofascial Pain Syndrome เป็นโรคเกี่ยวกับอาการปวดกล้ามเนื้อ โดยจะมีจุดกดเจ็บ (trigger point) ซึ่งทำให้อาการปวดร้าวไปตามส่วนต่าง ๆ ของกล้ามเนื้อหรือบริเวณที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้ายทอย ปวดกราม ปวดลงแขน-ขา เป็นต้น โดยผู้ป่วยมักจะมีลักษณะของการปวดกล้ามเนื้อแบบเรื้อรัง หรืออาการอาจแย่ลงเรื่อย ๆ หากไม่ได้รับการดูแลรักษาหรือแก้ไขปัญหาจากสาเหตุ สาเหตุของโรค การใช้งานมัดกล้ามเนื้อเดิม ๆ ซ้ำ ๆ เช่น นั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ, การเล่นกีฬาโดยใช้กล้ามเน ...

การเผายา

การเผายา คืออะไร การเผายา เป็นศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านล้านนา ที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นการนำสมุนไพรหลากหลายชนิดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย ฤทธิ์ร้อน ช่วยลดอาการปวดเมื่อย มาสับรวมกันผสมกับเกลือเล็กน้อย วางไว้บนหน้าท้องและใช้ผ้าหมาดทำเป็นวงวางล้อมรอบสมุนไพร ใช้ผ้าหมาดคลุมทับอีกครั้งหนึ่ง พ่นแอลกอฮอล์พอประมาณและจุดไฟเผา ในขณะที่เผายาความร้อนจะค่อยๆถ่ายเทลงสู่สมุนไพรด้านล่าง และจะอุ่นลงไปบนหน้าท้องของคนไข้ นอกจากนี้การเผายาสามารถทำบริเวณกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ด้วย เช่น ก ...

การอบไอน้ำสมุนไพร

การอบไอน้ำสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาไทยที่ถ่ายทอดกันมาอย่างช้านาน สามารถใช้เป็นการรักษาหลัก การรักษาร่วมกับหัตถการทางการแพทย์แผนไทยอื่นๆ หรือใช้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพก็ได้ โดยส่วนมากจะใช้ในการรักษาหรือบรรเทาอาการในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ทางเดินหายใจไม่โล่ง และใช้เป็นกระบวนการหนึ่งในการอยู่ไฟของมารดาหลังคลอด ไม่เพียงแต่ผู้ป่วยเท่านั้น ในคนที่มีสุขภาพดีก็สามารถอบไอน้ำสมุนไพรได้เช่นกัน โดยจะกล่าวถึงประโยชน์และข้อห้ามของการอบไอน้ำสมุนไพร ดังนี้ ประโยชน์ของการอบไอน้ำสมุนไพร คลายความตึงตัวของก ...

กัวซา

"กัวซา" มาจากคำสองคำคือ "กัว" แปลว่าขูด และ "ซา" แปลว่า เม็ดทราย ซึ่งเป็นรอยแดงบริเวณผิวหนังที่เกิดจากการขูด ซึ่งการกัวซาที่อุ่นเรือนคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะเป็นการกัวซาร่วมกับการนวดรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสำหรับผู้ป่วยบางราย ประโยชน์จากการกัวซา ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นคลายตัว ยืดหยุ่นดีขึ้น, แก้ปวดเมื่อยปรับระบบการทำงานของร่างกายให้สมดุลช่วยระบุตำแหน่งของรอยโรคให้ชัดเจนข ...

การดูแลมารดาหลังคลอด

หลังจากคุณแม่ผ่านการตั้งครรภ์ และคลอดบุตรแล้ว สรีระร่างกายภายนอก และสมดุลธาตุภายในร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่เราก็สามารถที่จะดูแลและฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยวิธีการต่างๆมากมาย ซึ่งที่คลินิกอุ่นเรือนแพทย์แผนไทยประยุกต์ของเรา มีบริการ "การดูแลมารดาหลังคลอด" หรือการอยู่ไฟ ซึ่งคุณแม่จะได้รับการทำหัตถการหลากหลายอย่าง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่ การนวดไทยทั่วร่างกาย นวดกระตุ้นน้ำนม ประคบสมุนไพร นวดโกยท้อง ทับหม้อเกลือ อบไอน้ำสมุนไพร ประโยชน์ของการด ...

การนวดไทยแบบราชสำนัก

การนวดไทยแบบราชสำนัก เป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่สืบทอดมาจากแพทย์แผนไทยในอดีต ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ โดยแพทย์ผู้ให้การบำบัดจะใช้เฉพาะนิ้วมือและฝ่ามือในการนวด แขนเหยียดตรงเพื่อให้น้ำหนักถูกถ่ายเทไปยังนิ้วหัวแม่มือ มีการกดนวดไปตามแนวเส้นพื้นฐาน และจุดสัญญาณตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ผู้นวดจะมีองศาและท่าทางการนวดที่สุภาพ เหมาะสม และปลอดภัย โดยการนวดไทยแบบราชสำนักนี้สามารถใช้ได้กับทั้งการนวดรักษา(นวดแก้อาการ) และนวดผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่แพทย์แผนไทยประยุกต์จะทำหัตถการต่างๆ จำเป็ ...