พันธกิจ

ให้การบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

จากพันธกิจที่ทางอุ่นเรือนคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้กำหนดขึ้นนั้น เรามีความพยายามและมุ่งมั่นเพื่อที่จะทำให้การบริการเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ และเราจะร่วมมือกันพัฒนาอุ่นเรือนคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการทุกท่าน

ช่องทางการติดต่อ คลิกที่นี่

Facebook : อุ่นเรือนคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์