ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 24 ตำรับ

1. ยาประสะกระเพรา สรรพคุณ แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

2. ยาวิสัมพยาใหญ่ สรรพคุณ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ จุกเสียด

3. ยาประสะกานพลู แก้ปวดท้อง เนื่องจากธาตุไม่ปกติ

4. ยาแสงหมึก สรรพคุณ แก้ตัวร้อน ละลายน้ําดอกไม้เทศ
แก้ท้องขึ้น ปวดท้อง ละลายน้ําใบกะเพราต้ม
แก้ไอ ขับเสมหะ ละลายน้ําลูกมะแว้งเครือ หรือลูกมะแว้งต้นกวาดคอ
แก้แผลในปาก แก้ละออง ละลายน้ําลูกเบญกานีฝนทาในปาก

5. ยามันทธาตุ สรรพคุณ แก้ธาตุไม่ปกติ แก้ท้องขึ้นท้องเฟ้อ

6. ยาประสะเจตพังคี สรรพคุณ แก้กษัยจุกเสียด

7. ยามหาจักรใหญ่ สรรพคุณ แก้ลมทราง แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

8. ยาตรีหอม สรรพคุณ แก้เด็กท้องผูก ระบายพิษไข้

9. ยาธรณีสันฑะฆาต สรรพคุณ แก้กษัยเส้น เถาดาน ท้องผูก

10. ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง สรรพคุณ แก้ท้องผูก

11. ยาเหลืองปิดสมุทร สรรพคุณ แก้ท้องเสีย

12. ยาธาตุบรรจบ สรรพคุณ แก้ธาตุไม่ปกติ ท้องเสีย

13. ยาจันทน์ลีลา สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ตัวร้อน

14. ยาประสะจันทน์แดง สรรพคุณ แก้ไข้ตัวร้อน กระหายน้ํา

15. ยาเขียวหอม สรรพคุณ แก้ตัวร้อน ร้อนใน กระหายน้ำ แก้พิษหัด พิษสุกใส

16. ยามหานิลแท่งทอง สรรพคุณ แก้ไข้ แก้กระหายน้ํา, แก้หัด อีสุกอีใส รับประทานร่วมกับน้ํารากผักชีต้ม

17. ยาหอมเทพจิตร สรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน หน้ามืดตาลาย บํารุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น

18. ยาหอมทิพโอสถ สรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน

19. ยาหอมอินทจักร์ สรรพคุณ แก้ลมบาดทะจิต, แก้คลื่นเหียนอาเจียน, แก้ลมจุกเสียด

20. ยาหอมนวโกฐ สรรพคุณ แก้ลมคลื่นเหียนอาเจียน, แก้ลมปลายไข้

21. ยาอํามฤควาที สรรพคุณ แก้ไอ ขับเสมหะ ละลายน้ํามะนาวแทรกเกลือ ใช้จิบหรือกวาดคอ

22. ยาประสะมะแว้ง สรรพคุณ แก้ไอ แก้เสมหะ ละลายน้ํามะนาวแทรกเกลือรับประทานหรือใช้อม

23. ยาประสะไพล สรรพคุณ แก้จุกเสียด แก้ระดูไม่ปกติ ขับน้ำคาวปลา

24. ยาประสะเปราะใหญ่ สรรพคุณ ถอนพิษไข้ตานทรางสําหรับเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ซึ่งมีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ถ่ายเหลวกะปริบกะปรอย เบื่ออาหาร

สามารถเลือกซื้อยาจากคลินิกได้ที่ :

https://shopee.co.th/ounruean?v=d41&smtt=0.78332764-1656219003.4

https://s.lazada.co.th/s.hJo01