อุ่นเรือนคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

เราให้บริการดูแลสุขภาพของท่านด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยใช้หลักการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเข้ามาประยุกต์ร่วมกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการตรวจวินิจฉัย รักษา สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค อีกทั้งช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้ทุกท่านได้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากนึกถึงแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้ว สิ่งที่จะนึกถึงตามมาคงไม่พ้นคำว่า “สมุนไพร”

สมุนไพรไทยอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน ถือเป็นภูมิปัญญาหนึ่งที่ถูกสืบทอด ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในอดีตได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ (จากหมอหลวงบ้าง หมอพื้นบ้านบ้าง) ไว้ในหนังสือ ตำราโบราณมากมาย ปัจจุบันก็ได้มีการรวบรวมองค์ความรู้เหล่านั้นให้เป็นหมวดหมู่และถูกถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

ที่อุ่นเรือนคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของเราก็มีสมุนไพรที่เป็นยาในบัญชียาหลัก และยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณอยู่มากมาย ทั้งในรูปแบบสมุนไพรเดี่ยวและสมุนไพรตำรับ (คือ การนำสมุนไพรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกัน) ที่สามารถใช้รักษาหรือบรรเทาอาการในกลุ่มต่างๆได้ เช่น กลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น โดยเรามีแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำคลินิกคอยดูแลและแนะนำเรื่องการใช้ยาสมุนไพรให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

นอกจากสมุนไพรไทยแล้ว ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ นั่นคือ การนวดไทย โดยการนวดไทยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ การนวดแบบเชลยศักดิ์ และการนวดแบบราชสำนัก โดยที่อุ่นเรือนคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของเราจะเน้นการนวดรักษาแบบราชสำนัก กล่าวคือ การนวดโดยการใช้นิ้วมือและฝ่ามือเป็นหลัก ในสมัยโบราณการนวดไทยแบบราชสำนักจะใช้นวดให้เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีลักษณะท่าทางการนวดที่ดูสุภาพ แต่การนวดทั้ง 2 แบบที่กล่าวมา เราสามารถใช้ได้ทั้งกรณีการนวดรักษา(นวดแก้อาการ) และการนวดผ่อนคลาย ซึ่งการนวดทั้ง 2 แบบ จะสามารถช่วยคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ดี

ปัจจุบันเนื่องด้วยลักษณะการทำงานของหลายๆคน ที่ต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์กันอยู่ตลอดเวลา หรืออยู่ในอิริยาบถเดิมนานๆ ส่งผลให้มีอาการของออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) ที่ในระยะหลังเราได้ยินกันจนคุ้นหูมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดบ่า ปวดหลัง หรือปวดตามกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ อันเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำ ๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน บางคนปวดทรมานจนต้องรับประทานยาแก้ปวดทุกวัน แต่ก็ไม่หายขาด นั่นอาจเป็นเพราะเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยน หรือมองข้ามอะไรบางอย่างไป

เพื่อลดการใช้ยาแก้ปวด ที่คลินิกอุ่นเรือนการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของเราก็ได้มีทางเลือกในการรักษาให้ผู้ป่วยมากมายไม่ว่าจะเป็นการนวดรักษา การกัวซา การตอกเส้น หรือหัตถการอื่นๆ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำคลินิกของเราจะให้บริการตรวจ ให้คำแนะนำ และเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยแต่ละท่าน

การประคบสมุนไพร เป็นอีกหนึ่งหัตถการที่มักทำหลังการนวดรักษา เพื่อช่วยลดการระบมหลังการนวดรักษา ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวและช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น โดยในลูกประคบสมุนไพรจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น ไพล ที่มีสรรพคุณหลักในการช่วยลดการปวดเมื่อยและลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ เมื่อความร้อนและสรรพคุณของสมุนไพรทำงานร่วมกัน จึงส่งผลให้ผู้ป่วยสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลาย เบา สบาย